Tìm hiểu quy định về thời hạn sử dụng chung cư

Tìm hiểu quy định về thời hạn sử dụng chung cư

Thực tế hiện nay, hầu hết các chung cư ở Việt Nam đều được quy định về thời hạn sử dụng và sở hữu nhằm đảm bảo cân bằng về quỹ đất, đa dạng hóa các loại hình nhà ở và đảm bảo an toàn cho đời sống cư dân. Tại Việt Nam, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo căn cứ quy định của luật nhà ở 2014 và một số thông tư, nghị định khác có liên quan. Dưới đây, hãy cùng Alohomes tìm hiểu rõ hơn về quy định trong bài viết này

1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư

Quy định tại khoản 1, điều 99, luật nhà ở 2014 quy định: ” thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.”

Phương thức tính thời hạn sử dụng chung cư theo cấp công trình xây dựng sẽ dựa trên phụ lục phân cấp các loại công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành theo thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng, quy định:

  • Công trình cấp 4 có niên hạn sử dụng dưới 20 năm;
  • Công trình cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm;
  • Công trình cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm;
  • Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì các cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh sẽ phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư để xử lý.

Bằng việc tổ chức kiểm định và thực hiện trong trường hợp nhà bị hư hòng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Điều này được quy định ở khoản 2 Điều 99 luật nhà ở 2014.

Quy định về thời hạn sử dụng chung cư còn phụ thuộc vào cấp công trình phần nào tạo thêm cơ hội cho chính sách đầu tư vào thị trường bất động sản của các nhà đầu tư. Cùng với đó cũng khuyến khích họ mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vốn xây dựng các công trình chất lượng, phù hợp với quy chuẩn, từ đó đem lại cuộc sống an toàn, bền vững cho các hộ dân.

>>> Xem thêm: 

 

2. Hết thời hạn sử dụng nhà chung cư

Điểm a, khoản 2, điều 99, luật nhà ở 2014 có quy định trường hợp nhà chung cư còn đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử đụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Trừ các trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện phá dỡ nhưng vẫn nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Đối với trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở. Nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại khoản 3 điều 99 luật nhà ở 2014 khi hết niên hạn sử dụng nhà ở.

Cũng theo quy định tại khoản 3 của bộ luật này, trong trường hợp nếu khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới.

Nếu khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt.

Như vậy, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trả lời

Close Menu