Chùa có nhiều tượng La Hán nhất (502 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m)

Chùa có nhiều tượng La Hán nhất (502 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m)

Trả lời

Close Menu