Vinhomes Star City sở hữu ba mặt tiếp giáp đại lộ Lê Lợi, đại lộ Hùng Vương và đại lộ Nam Sông Mã – trung tâm phát triển của thành phố Thanh Hóa (hình ảnh minh họa).

Vinhomes Star City sở hữu ba mặt tiếp giáp đại lộ Lê Lợi, đại lộ Hùng Vương và đại lộ Nam Sông Mã – trung tâm phát triển của thành phố Thanh Hóa (hình ảnh minh họa).

Trả lời

Close Menu