Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác, phân phối và chiến lược Dự án Chợ Truyền Thống Kết Hợp Khu Thương Mại Bắc Sơn Martket
Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác, phân phối và chiến lược Dự án Chợ Truyền Thống Kết Hợp Khu Thương Mại Bắc Sơn Martket.

Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác, phân phối và chiến lược Dự án Chợ Truyền Thống Kết Hợp Khu Thương Mại Bắc Sơn Martket

Sáng ngày 12/03/2018, tại văn phòng đại diện Công ty cổ phần kinh doanh & tư vấn dịch vụ Bất động sản Alohomes (Chi nhánh Sầm Sơn) đã…

  • 1
  • 2
Close Menu