Sinh viên Lê Ngọc Vương là người cùng tham gia cứu vớt 3 mẹ con cô giáo Lê Thị Loan. 

Sinh viên Lê Ngọc Vương là người cùng tham gia cứu vớt 3 mẹ con cô giáo Lê Thị Loan. 

Trả lời

Close Menu